fotokunst

scroll naar beneden voor meer info en inhoudelijk per leerjaar

fotokunst afstudeerprojecten 2021

De opleiding fotokunst is voornamelijk artistiek gericht. De leerlingen ontwikkelen in de loop van de opleiding een eigen beeldtaal, een eigen visie, die zij volledig zelfstandig kunnen realiseren. Ze krijgen voldoende fotografische technieken aangereikt, om hun werk technisch zo goed mogelijk te maken. De techniek is echter ondergeschikt aan de artistieke input, en dient enkel ter realisatie van het artistieke beeld.

Via opdrachten gaan de leerlingen hun kijken aanscherpen en visie ontdekken, alsook de hun aangeleerde technieken toepassen. Daarnaast leren zij een autonoom werk uit te werken. Vanaf het eerste jaar worden opdrachten zowel individueel als klassikaal besproken. Naar het einde van de opleiding toe krijgt men alsmaar minder opdrachten opgelegd, en gaat de focus voornamelijk naar het autonome werk.

Naast digitale fotografie komt de analoge fotografie aan bod. Een goed uitgeruste donkere kamer maakt het zelfs mogelijk om volledig analoog te werken. In onze 2 studio’s kan men voor opnames een geheel eigen sfeer creëren met flitslicht.
Digitale opnames kunnen in Lightroom en Photoshop bewerkt worden alvorens ze in het atelier te printen.

Het artistieke onderzoek neemt in onze opleiding een belangrijke plaats in.
Via tentoonstellingsbezoeken, het bekijken van fotografen hun werk, het bekijken van de fotografiegeschiedenis, het bekijken van andere disciplines in de beeldende kunst, documentaires en films krijgt men een grote artistieke input. De leerlingen houden een artistiek logboek bij, en doen een grondig stijlonderzoek naar inhoud en vorm alvorens aan een autonoom werk te starten.

De lessen zelf zijn vaak jaaroverschrijdend, zodat mensen van de lagere jaren in contact komen met mensen van de hogere jaren en hun werk.

De visie, ideeën, en het traject van de leerling staat centraal. De leerkrachten zullen dit werkproces dan ook volgen en begeleiden, maar trachten dit zo min mogelijk bewust te sturen.

De opleiding bestaat uit 5 jaren in de vierde graad en 2 jaren in de specialisatie.
In het 5de jaar stellen de leerlingen hun afstudeerproject tentoon op een door hen gekozen locatie. Zelf deze tentoonstelling organiseren behoort tot de opleiding.
In de specialisatie werken de leerlingen gedurende 2 schooljaren aan een project. Ze trachten hierbij hun eigen stijl uit te puren. Ook deze leerlingen organiseren op het einde van het 2de jaar van de specialisatie een tentoonstelling.

Meer info over de inhoud van de lessen? klik hier

Leerkrachten: Bernaded Dexters en Rio Staelens
Praktisch:
Bernaded Dexters: maandagavond en woensdagavond van 18-21u30
Rio Staelens: Dinsdagavond en donderdagavond van 18-21u30
Zaterdagvoormiddag is het afwisselend Bernaded en Rio van 9-12u30
Er is geen vaste avond per jaar, omdat wij beiden aan alle jaren lesgeven.
Daarom werken wij met een online agenda die maanden op voorhand door ons
wordt ingevuld, zodat onze leerlingen hun agenda daarnaar kunnen plannen.

 

 

Facebook Iconfacebook like button