fotokunst

Opendeur en expo afstudeerprojecten
scroll naar beneden voor meer info en inhoudelijk per leerjaar

fotokunst afstudeerprojecten 2023 Nancy Hoedemaekers en Han Soete

De opleiding Fotokunst is voornamelijk artistiek gericht. Je ontwikkelt een eigen beeldtaal, die je zelfstandig realiseert met ondersteuning van je lesgevers. Via opdrachten ga je je blik aanscherpen en een eigen visuele stijl ontdekken. Je krijgt fotografische technieken aangereikt om je werk technisch zo goed mogelijk te maken. De techniek is echter ondergeschikt aan de artistieke input en dient ter realisatie van het artistieke beeld. Je komt in aanraking met de verschillende fotografische genres, zoals portretfotografie, ruimtelijke fotografie, stilleven en documentaire. Zo leer je je concept, idee of verhaal te visualiseren en een autonoom project uit te werken. Naast digitale fotografie is er ook veel aandacht voor analoge fotografie.

De opleiding bestaat uit 5 jaren in de Vierde graad en 2 jaren in de Korte Opleiding Specialisatie.

In het begin worden veel (korte en lange) opdrachten gegeven. Deze worden voornamelijk klassikaal besproken. Ze vormen de basis voor een interessante groepsdynamiek waarbij je ook van elkaar leert en leert omgaan met feedback. Naar het einde van de opleiding toe gaat de focus voornamelijk naar het autonome werk.

Het ambachtelijke van de fotografie is zeer belangrijk binnen het IKA. Een goed uitgeruste donkere kamer maakt het mogelijk om volledig analoog te werken. Op zaterdagvoormiddag wordt in blokken van enkele weken ‘Analoog atelier’ gegeven, dan worden er (oude) analoge technieken aangeleerd zoals Cyanotypie, Zoutprint, vloeibare emulsie,… . Dit atelier is niet verplicht, maar kan gevolgd worden vanaf het tweede jaar. Er wordt meer een meer gestreefd naar een milieuvriendelijke benadering van het medium. Regelmatig passen we de technieken aan om tot een duurzame werking van het analoog atelier te komen.

Ook het artistiek onderzoek neemt in een belangrijke plaats in. Door tentoonstellingsbezoeken, het verdiepen in de geschiedenis van de fotografie, het bekijken van andere fotografen, andere disciplines in de beeldende kunst, verschillende media, documentaires en films, maar ook door het uitvoeren van experimenten, krijg je een grote artistieke input. Je houdt een logboek bij en wordt gestimuleerd om een onderzoek uit te voeren naar inhoud, vorm en presentatie.

Over de ganse opleiding staan de visie, de ideeën en het traject van de leerling centraal. De leerkrachten zullen dit werkproces dan ook volgen en begeleiden, maar trachten dit zo min mogelijk bewust te sturen.
We zoeken ook naar aansluiting met de actualiteit voor sommige opdrachten, zo blijven we als opleiding steeds evolueren.

Het IKA beschikt over 2 grote fotostudio’s, analoge camera’s en een grote donkere kamer om analoge films te ontwikkelen en af te drukken. In het atelier kan je ook digitale opnames in Lightroom en Photoshop bewerken en printen.

Leerkrachten: Rio Staelens en Lavinia Wouters

De lessen worden gegeven op
Maandag (week 1: 4de, 5de en Korte Opleiding Specialisatie / week 2: 2de en 3de jaar),
Dinsdag (1ste jaar + open atelier alle jaren),
Donderdag (week 1: 2de en 3de jaar / week 2: 4de, 5de en Korte Opleiding Specialisatie)
Zaterdag: Analoog atelier: een bepaalde techniek wordt enkel weken aan een stuk gepraktiseerd.
Afgewisseld met enkele jaar overschrijdende lessen, stijlonderzoeken, crash-opdrachten,
tentoonstellingsbezoeken, lessen presentatie, bezoek aan een gespecialiseerde boekenhandel, …
(Rio Staelens van 9u tot 12u30)

Je bent 2 lesmomenten per week aanwezig, het vaste lesmoment van je jaar wordt aangevuld met feedback sessies, analoog atelier, printen, studio, of het atelier op zaterdag.

Op zaterdag 2 september en dinsdag 5 september om 18u30 is er een kennismakingsles
voor het eerste jaar, voor nieuwe leerlingen van andere jaren zijn er kennismakingslessen op maandag 4 september en donderdag 7 september 2023

Meer info over de inhoud van de lessen? klik hier

 

 

 

Facebook Iconfacebook like button