fotokunst

Opendeur en expo afstudeerprojecten
scroll naar beneden voor meer info en inhoudelijk per leerjaar

fotokunst afstudeerprojecten 2022

De opleiding bestaat uit 5 jaren in de Vierde graad en 2 jaren in de Korte Opleiding Specialisatie.

Onze opleiding Fotokunst is voornamelijk artistiek gericht. De leerlingen ontwikkelen in de loop van de opleiding een eigen beeldtaal, een eigen visie, die zij volledig zelfstandig kunnen realiseren. Ze krijgen voldoende fotografische technieken aangereikt, om hun werk technisch zo goed mogelijk te maken. De techniek is echter ondergeschikt aan de artistieke input, en dient enkel ter realisatie van het artistieke beeld.

Via opdrachten gaan de leerlingen hun kijken aanscherpen en hun visie ontdekken, alsook de hun aangeleerde technieken toepassen. Daarnaast leren zij een autonoom werk uit te werken. Vanaf het eerste jaar worden opdrachten zowel individueel als klassikaal besproken. Naar het einde van de opleiding toe krijgt men alsmaar minder opdrachten opgelegd, en gaat de focus voornamelijk naar het autonome werk. Het artistieke onderzoek neemt in onze opleiding een belangrijke plaats in.

Naast digitale fotografie komt de analoge fotografie aan bod. Een goed uitgeruste donkere kamer maakt het zelfs mogelijk om volledig analoog te werken. In onze 2 studio’s kan men voor opnames een geheel eigen sfeer creëren met flitslicht. Op woensdag is het Analoog atelier, dan worden er (oude) analoge technieken aangeleerd zoals Cyanotypie, Wet Collodion, Zoutprint, Vloeibare emulsie,.. Dit atelier is niet verplicht, maar kan gevolgd worden vanaf het tweede jaar.

Digitale opnames kunnen in Lightroom en Photoshop bewerkt worden alvorens ze zelf in het atelier te printen.

Via tentoonstellingsbezoeken, het bekijken van fotografen hun werk, het verdiepen in de fotografiegeschiedenis, het bekijken van andere disciplines in de beeldende kunst, documentaires en films krijgt men een grote artistieke input. De leerlingen houden een artistiek logboek bij, en doen een grondig stijlonderzoek naar inhoud en vorm alvorens aan een autonoom werk te starten.

We schenken veel aandacht aan presentatie, en wijden daar enkele lessen aan.

In het 5de jaar stellen de leerlingen hun afstudeerproject tentoon op een door hen gekozen locatie. Zelf deze tentoonstelling organiseren behoort tot de opleiding.

In de Korte Opleiding Specialisatie werken de leerlingen gedurende 2 schooljaren aan een project. Ze trachten hierbij hun eigen stijl uit te puren. Ook deze leerlingen organiseren op het einde van het 2de jaar van de specialisatie een tentoonstelling.

De visie, ideeën, en het traject van de leerling staat centraal. De leerkrachten zullen dit werkproces dan ook volgen en begeleiden, maar trachten dit zo min mogelijk bewust te sturen.

Leerkrachten: Bernaded Dexters en Rio Staelens

Lesmomenten:
1ste jaar: dinsdag (Rio Staelens) en soms woensdag van 18u tot 21u30
2de & 3de jaar: maandag (Bernaded Dexters), en de andere week op donderdag (Rio Staelens) van 18u tot 21u30
4de & 5de jaar & Korte Opleiding Specialisatie: donderdag (Rio Staelens) en de andere week op maandag (Bernaded Dexters) van 18u tot 21u30
Op zaterdagen vinden er jaar-overschrijdende lessen plaats, zoals Stijlonderzoeken, Tentoonstellingsbezoeken, lessen presentatie, bezoek aan een gespecialiseerde boekenhandel, bezoek aan een printlabo,… Zowel met Bernaded Dexters, als Rio Staelens van 9u tot 12u30 De leerlingen zijn 2 lesmomenten per week aanwezig, het vaste lesmoment van hun jaar wordt aangevuld met analoog atelier, printen, studio, of het lesmoment op zaterdag.

Meer info over de inhoud van de lessen? klik hier

 

 

 

Facebook Iconfacebook like button