schoolreglement IKA

schoolreglement IKA

scholengroep 5 van het GO!  onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 

INSTITUUT VOOR KUNST EN AMBACHT

DIT REGLEMENT WORDT TEN LAATSTE 31 AUGUSTUS 2018 AANGEPAST AAN DE REGLEMENTERING VAN HET NIEUWE DECREET DAT IN VOEGE TREEDT VANAF 1 SEPTEMBER 2018

SCHOOLREGLEMENT 2017-2018

zoals vastgesteld op 19 januari 2004
laatst gewijzigd op 31 augustus 2017 en goedgekeurd door de Raad van Bestuur op
…..

Instituut voor Kunst en Ambacht Veemarkt 39 – 2800 Mechelen

Tel.: +32( 0)15 20 14 44 – Fax: +32 (0)15 20 45 34

e-mail : ika.mechelen@skynet.be

www.ikamechelen.be

Facebook Iconfacebook like button