Koninklijke Musea voor Kunst en geschiedenis Brussel. Het keramiekatelier bracht op 7 februari 17, onder vaardige begeleiding van een gids, een bezoek aan het plaasteratelier in werking.

Bezoek Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis