Van harte welkom op de expo van de afstudeerders 2023 van de optie keramiek in de lokalen van de school – Veemarkt 39 te Mechelen – voor de foto’s zie: https://www.ikamechelen.be/ateliers/keramiek/