Jan Marechal, leraar keramiek, stelt ten toon in Hasselt.